อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (HORENSO) โฮเรนโซ

อบรม HO-REN-SO


การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
(HORENSO) โฮ เร็น โซ

หลักการและเหตุผล
   คนญี่ปุ่นว่าเป็นคนที่มีความขยันขันแข็ง มีระเบียบวินัย รักษาความสะอาด ทีนี้เรามาลองดูกันสิว่า ในหัวข้อ “ลักษณะของการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ” นั้น คนญี่ปุ่นมีมุมมองอย่างไร
 
    อันดับที่ 1. พิมพ์ (ทำงานด้วย) คอมพิวเตอร์ช้า
    อันดับที่ 2. ระบบภายในบริษัทไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
    อันดับที่ 3. ใช้เอกสารในการทำงานเยอะ
    อันดับที่ 4. คำสั่งงานไม่ชัดเจน
    อันดับที่ 5. ใช้เวลาประชุมนาน
    อันดับที่ 6. บนโต๊ะทำงานสกปรก ไม่เรียบร้อย
    อันดับที่ 7. พริ้นเตอร์เสียบ่อย
    อันดับที่ 8. ข้อมูลภายในบริษัทไม่ Update
    อันดับที่ 9. มีงานแทรกกะทันหันมาก
    อันดับที่ 10. เลื่อนเวลาในการทำสิ่งที่จำเป็นออกไปก่อน

   สำหรับผู้ที่ทำงานกับคนญี่ปุ่น มุมมองของคนญี่ปุ่นเกี่ยวกับลูกน้องก็น่าจะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปประยุกต์ในการทำงานได้  ในหัวข้อ “ลูกน้องอย่างนี้ไม่อยากได้” โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
    อันดับที่ 1. มาสาย หยุดงานบ่อย
    อันดับที่ 2. ไม่กล่าวทักทาย
    อันดับที่ 3. ขาดความรับผิดชอบ
    อันดับที่ 4. ผิดพลาดเรื่องเดิมซ้ำซาก
    อันดับที่ 5. ชอบแก้ตัว
    อันดับที่ 6. ไม่สั่งก็ไม่ทำ
    อันดับที่ 7. ขาดพลังในการทำงานหรือความทะเยอทะยาน
    อันดับที่ 8. ไม่ทำการสื่อสารในการทำงาน (Ho Ren So)
    อันดับที่ 9. ขาดความรอมชอม
    อันดับที่ 10. ไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่น
 

   ほうれんそう เป็นคำที่ใช้ในระบบการทำงานของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งชาวญี่ปุ่นจะยึดคำๆ นี้ เรียกได้ว่าเป็นนิสัยติดตัวในการทำงานไปตลอดชีวิต คนไหนไม่มี ほうれんそう คนนั้นแทบจะถูกหัวหน้างานตราหน้าไปเลยว่าทำงานไม่ได้ดี
 
    1. ほうこくอ่านว่า โฮโคะคุ แปลว่า รายงานสิ่งที่ได้ทำไป
    2. れんらく อ่านว่า เรนราคุ แปลว่า  ติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
    3. そうだん อ่านว่า โซดัน แปลว่า การปรึกษาหารือในกรณีมีข้อสงสัยเกิดปัญหาขึ้น

วัตถุประสงค์
   1.เพื่อให้ทราบความจำเป็นในการสื่อสารในองค์กรอย่างเป็นระบบด้วยหลักการ HORENSO
   2.เพื่อให้ทราบวิธีการปฏิบัติและเกิดทักษะการประยุกต์ใช้ในหน่วยงานอย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย : พนักงานทุกระดับ

จำนวนผู้เข้าอบรม : 30 คน/รุ่น   
วิธีการอบรม : ใช้การบรรยายเชิงปฏิบัติการ/กิจกรรมสันทนาการ

กำหนดการ :
09.00-12.00 - ปัญหาในการทำงานและผลกระทบที่มีต่อการปฏิบัติงาน   
                  - Workshop ระบุปัญหาในการทำงานที่เกิดจากความผิดพลาดในการสื่อสาร
                  - หลักการสื่อสารกับการแก้ไขปัญหา
                  - หลักการ HO-REN-SO คืออะไร
                  - วิธีปฏิบัติตามหลักการ HO-REN-SO
                  - Houkuoku (ほうこく) การรายงาน
                  - Workshop การทำความเข้าใจกับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและเทคนิคการจัดทำรายงาน
12.00-13.00 - พักเที่ยง
13.00-16.30 - Renraku(れんらく)  ประสานงาน และ หลักการใช้ภาษาที่เหมาะสมในการสื่อสาร
                  - Workshop กิจกรรมการประสานงาน และ สื่อต่างๆที่ใช้สำหรับการประสานงาน
                  - Soudun(そうだん) การปรึกษา
                  - Workshop การขอคำปรึกษาและการรวบรวมข้อมูลสำหรับการขอคำปรึกษา
                  - Q&A

การรายงาน ประสานงาน ปรึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน (Hou Ren So).PDF


ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา
Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

อบรม HORENSO โฮ เร็น โซ