อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การลดความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ 6 ประการ ( 6 Big Loss Reduction)

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA )IATF16949:2016

การใช้ KPI ในการประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม (Key Performance Indicator In Training Follow Up)

การคิดวิเคราะห์ (Analytical Thinking) 2วัน เน้นภาคปฎิบัติ

การนำ Competency มาใช้ในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

การสร้างจิตสำนึกคุณภาพการผลิตและบริการ Quality and Service Awareness

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H

หลักสูตรฝึกอบรม 5W1H


การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H

หลักการและเหตุผล
   ปัญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานเกิดขึ้นกับทุกองค์กรและเป็นต้นเหตุให้การทำงานไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ และทุกองค์กรจำเป็นต้องขจัดปัญหาหรืออุปสรรคนั้นเพื่อทำให้งานนั้นกลับมาสู่สภาวะปกติหรือดียิ่งขึ้น แต่การขจัดปัญหาก็มิใช่เรื่องง่าย ผู้ดำเนินการจำเป็นต้องหาวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งสาเหตุของปัญหาละอุปสรรคเพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการจัดการที่เหมาะสม
   หลักการ 5W1H เป็นเครื่องมือหนึ่งที่หลายองค์กรนิยมนำมาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยจากมีคุณสมบัติในการใช้งานที่ง่ายละสามารถแยกรายละเอียดของปัญหาออกมาเป็นหมวดหมู่และชัดเจนดังนั้นผู้ที่ดำเนินการจึงจำเป็นต้องมีความรู้และหลักการของ 5W1H เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์อย่างเหมาะสม

วัตถุประสงค์
   เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และทักษะในการการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5W1H และและนำไปสู่มาตรการจัดการหรือปรับปรุงได้อย่างเหมาะสม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนผู้เข้าอบรม
 
  30 คน

กำหนดการอบรม
 เวลา                     รายละเอียด
9.00-12.00       - ปัญหาและความสูญเสียที่เกิดจากการทำงาน
                       - หลักการแก้ไขปัญหาและการวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5W 1H
                        - การแยกรายละเอียดขั้นตอนการทำงาน
                       - workshop (การแยกงาน)
                        - การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ
12.00-13.00     - พัก
13.00-16.00     - การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ 5W1H
                        - workshop (การวิเคราะห์ปัญหาด้วย 5W1H)
                        - หลักการปรับปรุงงานด้วย ECRS
                        - workshop (การหาแนวทางปรับปรุงและนำเสนอแนวคิด)
                        - Q&A

ติดต่อสอบถามข้อมูลการอบรม
บริษัท บิ๊กคิว เทรนนิ่ง จำกัด
BIG Q TRAINING CO., LTD.

16/2 หมู่ 6 ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
16/2 Moo 6, Marb-kae, Muang Nakornpathom, Nakornpathom 73000

Tel: 089-9993466 อุดมศักดิ์
Tel: 090-4649464 กฤตติกา

Fax : 034973518

เว็บไซต์ : www.bigq.co.th
Email :
info@bigq.co.th

หลักสูตรฝึกอบรม 5W1H