สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


การวิเคราะห์ต้นทุนฐานกิจกรรม Activity – Based Costing (ABC)

SWOT ANALYSIS (สำหรับการออกแบบระบบบริหารคุณภาพ)

การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิผล

การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)2015

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน(Industrial Working Awareness)

ภาวะผู้นำและผู้นำที่ดีในองค์กรยุคใหม่

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


 


หน้า: 1 | 2 |