อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


เทคนิคการวางแผนงาน Action Plan Technique

การกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จและเทคนิคการวางแผนงาน( Key Performance Indicator (KPI) & Action Plan Technique )

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (2วัน)

การดำเนินกิจกรรม Six-Sigma ในองค์กร 3 วัน (เน้นภาคปฏิบัติ)

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน INTERNAL QUALITY AUDITS ( IQA ) ISO9001:2015 (1วัน)

เทคนิคการตรวจประเมิน 5ส (สำหรับคณะกรรมการและหัวหน้าโซน)

การประเมินผลและการให้คำปรึกษากลุ่มควบคุมคุณภาพ QCC 1 วัน

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
QCC Café

   “ปัญหา คือ สิ่งที่อยู่คู่กับการทำงานตลอดเวลา” ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และการบริการ ในทุกๆ สถานที่ทำงาน ปัญหามีทุกวัน โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน เป็นปัญหาที่เกิดจากสาเหตุธรรมชาติ (ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ คาดการณ์ได้ว่าจะต้องเกิด เช่น ปัญหาเม็ดฝุ่นในห้องพ่นสี ปัญหาการเสียเวลาคอยอาหาร) ซึ่งต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี จากหัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติงาน เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานที่หน้างานจะเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี แต่การแก้ปัญหาที่สาเหตุรากเหง้าให้ได้นั้นบางครั้งก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องอาศัย

   •  มุมมอง และแนวคิดแบบคิวชี คือ มีมุมมอง และแนวคิดที่เป็นเหตุเป็นผล (ปัญหาคือผลของการกระทำส่วนสาเหตุคือการกระทำหรือกระบวนการทำงาน, รู้ความต้องการของลูกค้าภายใน คือ กระบวนงานถัดไป, การเน้นที่กระบวนของตนเอง เป็นต้น)
   •  ใช้วิธีการแบบคิวชี คือ ใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาของกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (Quality Control Circle : QCC)  ได้แก่ 8 ขั้นตอน ของ QC Story
   • ใช้เครื่องมือคิวซี คือ ใช้เครื่องมือคุณภาพ ที่เรียกว่า “QC 7 Tools”

   จะเห็นว่าผู้ที่จะแก้ปัญหาที่หน้างาน ก็คือ พนักงานระดับปฏิบัติการ นั่นเอง ซึ่งจำเป็นต้องมี ”เวลา” ในการเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการ เครื่องมือ และการประชุมดำเนินการกิจกรรมกลุ่ม QCC ดังนั้นในระดับบริหาร และระดับจัดการ จะต้องให้การสนับสนุนแก่พนักงานระดับปฏิบัติการ คือ ต้องให้  ”เวลา” กับพนักงาน เพื่อสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล อย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ก็เพียงพอแล้ว
   จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของวิทยากร พบว่า พนักงานไม่มีแรงจูงใจในการร่วมประชุม QCC จึงได้พูดคุยและสอบถามพนักงานดูทำไมถึงไม่อยากประชุมกิจกรรมกลุ่ม QCC ส่วนใหญ่จะตอบในทำนองว่า “รู้สึกเครียดเพราะยุ่งกับงานแล้วยังต้องมาคิดหาวิธีการแก้ปัญหาอีก” จากคำว่า “รู้สึกเครียด” จับใจความได้ว่า บรรยากาศไม่เอื้ออำนวย เพราะการประชุมก็มุ่งที่วิธีการ และการใช้เครื่องมือ พนักงานบางคนมีความรู้น้อย หรือไม่เข้าใจก็จะเกิดอาการเครียด และไม่สนใจ ทำให้เบื่อการประชุม ไม่อยากเข้าร่วมประชุม จึงได้คิดหาแนวทางการประชุมแบบใหม่ที่จะทำให้พนักงานเหล่านี้รู้สึกได้ผ่อนคลายเวลามาประชุม กิจกรรมกลุ่ม QCC โดยบอกว่า “เรามานั่งทานกาแฟกัน เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะทำงาน” พนักงานรู้สึกว่าได้ เบรก จากงาน เพราะได้มานั่งทานกาแฟ ทานของว่าง ร่วมกันภายในหน่วยงาน ความรู้สึกดีขึ้น ได้ผ่อนคลายบ้าง จึงเป็นที่มาของ “QCC Café” บรรยากาศในการประชุมก็จะเป็นไปแบบสบายๆ ไม่เคร่งเครียด พูดคุยกันไป ทานกาแฟกันไป การระดมสมองก็เป็นไปด้วยดี เมื่อรู้สึกผ่อนคลายการแสดงความคิดเห็นก็มีมากขึ้น พนักงานหลายคนอยากให้ถึงชั่วโมงนี้เร็วๆ  เพราะได้เปลี่ยนบรรยากาศ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้อยากทำกิจกรรมนี้
   การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีได้ “การสร้างบรรยากาศให้เกิดความเป็นกันเอง” ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งของผู้นำ ประโยชน์ที่จะตามมา คือ เกิดการทำงานเป็นทีม มีความร่วมมือกันในการที่จะช่วยกันแก้ปัญหาในงานมากขึ้น การบริหารจัดการง่ายขึ้น เกิดเป็นชุมชนการเรียนรู้ ทดลองนำไปปฏิบัติดูนะครับ เผื่อจะสร้างแรงจูงใจให้พนักงานเกิดอยากทำกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QCC ด้วยความเต็มใจครับ
      
     ผู้เขียน
วีรปรัชญ์ สิงห์สัตย์