อบรม สถาบันฝึกอบรมสัมมนา ฝึกอบรม หลักสูตรอบรมสัมมนาtraining ฝึกอบรมสัมมนา หลักสูตรอบรมin-house training อบรม ISO

สถาบันฝึกอบรมสัมมนาBIG Q TRAINING จัดฝึกอบรมสัมมนาโดยมีหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาแบบ IN HOUSE TRAINING และ Public Training


TQM for Frontline Manager and Supervisor

การบำรุงรักษาเชิงวางแผน Planned Maintenance (PM) : (ภาคทฤษฏี 1 วัน)

ทฤษฎีแห่งข้อจำกัด Theory of Constraints (TOC)

กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกใน การปฏิบัติงานสำหรับหัวหน้างาน และพนักงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส ในองค์กร

เทคนิคการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบป้องกันความผิดพลาด(Poka Yoke Error Proofing)

อบรม ฝึกอบรม Training อบรมสัมมนา หลักสูตรอบรม สถาบันฝึกอบรม อบรมISO In-house Training ISO9001 ISO14001 TS16949


ต้องการแลกลิงค์กับเรา
Copy Code ไปไว้ที่เว็บท่านได้เลยครับ
แล้วเมล์มาแจ้งเราจะนำแบบเนอร์ขจงท่าน
มาติดที่เว็บเรา www.bigq.co.th

ดูลิงค์ทั้งหมด


  
ปัญหาในสถานที่ทำงาน คือ ขุมทรัพย์มหาศาล

“ถ้าวันไหนไม่มีปัญหา แสดงว่าวันนั้นไม่ได้ทำงาน” เป็นคำพูดที่เราได้ยินเสมอในที่ทำงาน ทั้งในภาคอุตสาหกรรมการผลิต และการบริการ ในทุกๆ ที่ทำงาน ปัญหามีทุกวัน แล้วแต่มีมากมีน้อยตามความสามารถในการจัดการของแต่ละองค์กร ในแต่ละวันสิ่งที่พนักงาน หัวหน้าแผนก และผู้จัดการ ต้องจัดการให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักของการผลิตและการบริการ คือ คุณภาพผลิตภัณฑ์ต้องให้ได้ตามข้อกำหนด การส่งมอบต้องตรงตามเวลา และต้องควบคุมต้นทุนให้ได้ตามต้นทุนมาตรฐาน หรือที่เรารู้จักกัน คือ Q C D ซึ่งในแต่ละวันมีปัจจัยต่างๆ ทั้งที่จัดการ (ควบคุม) ได้ และจัดการไม่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย ทำให้เกิดปัญหาในกระบวนผลิตเป็นเหตุให้ ทั้งคุณภาพ การส่งมอบ และต้นทุน ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย


ระบบทันเวลาพอดี (Just-in-time System) หรือ JIT

 

ระบบทันเวลาพอดี (Just-in-time System) หรือ JIT หมายถึง ระบบการผลิตหรือการให้บริการที่ถูกพัฒนาและออกแบบให้ทำการผลิต   ส่งมอบสินค้า หรือบริการในปริมาณที่ถูกต้อง และทันกับขบวนการผลิตอื่น หรือทันตามความต้องการของลูกค้า   โดยยึดปรัชญาว่าวัตถุดิบจะไม่ถูกใช้ถ้าไม่ถูกผลติหรือดำเนินงาน โดยที่ระบบ JIT   มีคุณสมบัติ ต่อไปนี้


วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ Product Life Cycle

ผลิตภัณฑ์ทุกตัวจะมีช่วงเวลาในการเข้าสู่ตลาดธุรกิจแตกต่างกันไป ซึ่งย่อมมีผลให้กลยุทธ์ในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน การบริหารการผลิตมีวัตถุประสงค์หลัก 4 ประการ ทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุน เวลา และความยืดหยุ่น แต่ละช่วงของวงจรชีวิตจะเน้นวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้


วิธีการสอนงาน4 ขั้นตอนตามแนวทางของTWI-JI

หลังการเตรียมงานก่อนการสอนด้วยวิธีเตรียมงาน จำต้องใช้วิธีสอน4ขั้นตอน ซึ่งมีอยู่บนหน้าบัตร มาเป็นการชี้แนะในการดำเนินงาน วิธีสอนนี้ทำให้สามารถเห็นงานอย่างรวดเร็ว และทำให้อย่างถูกต้องปลอดภัยและตั้งใจ วิธีนี้เป็นวิธีที่แน่ชัดน่าเชื่อถือ(วิธีสอนที่ถูกต้อง) ตอนนี้มา ศึกษาวิเคราะห์และทบทวนตามลำดับโดยเริ่มจากขั้นตอนที่1 จนถึงขั้นตอนที่ 4


แผนผังกลุ่มเครือญาติ (Affinity Diagram)

 หลายท่านอาจเคยเจอเหตุการณ์ที่ว่า  รู้ว่ามีปัญหาแน่ ๆ  แต่ติดอยู่ที่ริมฝีปากไม่รู้จะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้อย่างไร  ไม่รู้ว่ามีกี่แบบ  กี่หมวดหมู่  ปัญหาดังกล่าวไม่สามารถพูดเป็นตัวเลขได้   และไม่รู้ว่าประเด็นหลักอยู่ทีไหน  หากเป็นอย่างนี้แล้วแผนผังกลุ่มเครือญาติสามารถช่วยท่านได้


แผนผังความสัมพันธ์(Relation Diagram)

แผนผังความสัมพันธ์นี้มีความคล้ายคลึงกับแผนผังสาเหตุและผล (Cause and Effect Diagram) คือ จะพยายามหาว่าแต่ละส่วนย่อย ๆ ของปัญหาหรือสาเหตุที่เกิดขึ้นนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างไร และเกี่ยวข้องกันอย่างไร จุดเด่นของแผนผังชนิดนี้คือ สามารถเชื่อมโยงทุก ๆ หน่วยย่อยของปัญหาให้สัมพันธ์กันทุกด้านทุกมุม


แผนผังต้นไม้(Tree Diagram)

   ในอดีตท่านคงคุ้นเคยกับการจัดทำแผนผังครอบครัว  (Family  Tree)  และการจัดแผนผังองค์กร  (Organization  Chart)  มาแล้ว  แผนผังต้นไม้นี้ก็ได้รับการพัฒนามาในแนวทางเดียวกัน  นี้เอง
แผนผังต้นไม้คืออะไร
   แผนผังต้นไม้  เป็นแผนผังที่ใช้ในการหามาตรการที่ดีที่สุดจากหลาย ๆ  มาตรการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้สำเร็จลุล่วงไปได้


หน้า: 1 | 2 | 3 |